Informatie en termen

 • Drukvormen:

  In de meeste gevallen kiest een vereniging of stichting voor een brochure op het bekende A4 of A5 formaat. Ook kan er in specifieke gevallen gekozen worden voor een krant. Voor de publicatie van een krant wordt gekozen wanneer er een hoge oplage moet worden bereikt.

 • Omslag:

  De omslag is de eerste kennismaking van de lezer met de uitgave en is dus erg belangrijk. Om herkenbaarheid te creëren en verder te ontwikkelen wordt daarom veelal gekozen voor een vaste vooromslag, welke bij iedere publicatie wordt gebruikt. En natuurlijk kan het logo of embleem van de stichting of vereniging op de vooromslag worden verwerkt.

 • Frequentie:

  De frequentie geeft aan hoe vaak per jaar de uitgave dient te worden uitgegeven.. Een periodiek verschijnt vier maal per jaar terwijl een jubileumuitgave eenmalig is. In voorkomende gevallen kan overigens ook gekozen worden voor een andere frequentie

 • Verspreiding:

  Voor de verspreiding kunt u zelf zorgdragen maar kunt u ook in overleg met onze adviseur bespreken.

 • Oplage:

  Het aantal brochures dat gedrukt moet worden dient vroegtijdig te worden bepaald in verband met de planning van de drukkerij.

 • Aanlevering:

  Uw organisatie levert de kopij aan en dit kan op vele manieren. Dit kan door middel van hand geschreven teksten, degelijk type- werk, of uiterst modern op floppy disk of CD. Alles kan en mag, en het eindresultaat is er niet minder om. Onze enthousiaste en veelzijdige grafische specialisten staan graag voor u klaar.

 • Aantal pagina's

  Het aantal pagina’s redactioneel hangt natuurlijk af van de hoeveelheid kopij maar het is in de regel gebruikelijk om 12 pagina’s redactioneel te vullen. Dit is inclusief voorwoord, foto’s, illustraties, enz.

 • Vormgeving:

  De vormgeving is het resultaat van een juiste mix van een goed vormgegeven uitgave die uitnodigt tot lezen. Veelal heeft een vereniging of stichting iemand binnen de organisatie die belast is met de begeleiding van de uitgave en dit is vaak de aangewezen persoon voor een goed oordeel over de uiteindelijke lay-out.

 • Drukproef:

  Voordat de uitgave feitelijk gedrukt wordt ontvangt uw organisatie de definitieve zetproef ten behoeve van controle, correctie en eventuele aanvullingen.

 • Aflevering:

  De aflevering van het drukwerk vindt plaats per koerier afgeleverd op één adres in Nederland